Centrale Raad van Beroep, 19-02-2013 / 11-1910 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ1591
Datum19-02-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. In de woning van appellante is een hennepkwekerij aangetroffen. Geen melding gemaakt van de hennepkwekerij; schending van de inlichtingenverplichting. Als in de situatie van appellante geen sprake was van betrokkenheid bij de hennepkwekerij, had het op haar weg gelegen bij het college tijdig melding te maken van de exploitatie van de kwekerij en duidelijk te maken dat de ruimte zonder haar toestemming in gebruik was genomen en zij daaruit ook in het geheel geen inkomsten ontving. Aangezien appellante geen inzicht heeft gegeven in de verworven inkomsten en in de besteding daarvan dan wel de vorming van vermogen, heeft het college kunnen vaststellen dat daardoor ook na de datum van het beŽindigen van de hennepkwekerij nog onvoldoende inzicht bestond in de financiŽle positie van appellante om haar recht op bijstand te kunnen vaststellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-02-2013, 11/1910 WWB
RSV 2013/106
Intrekking bijstand ook over de periode na de ontmanteling van de hennepkwekerij.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-02-2013, 11/1910 WWB
USZ 2013/89
Aangezien betrokkene geen inzicht heeft gegeven in de uit de hennepkwekerij verworven inkomsten en in de besteding daarvan dan wel in de vorming van vermogen, bestond ook na de ontmanteling van de hennepkwekerij nog onvoldoende inzicht in de financiŽle positie van betrokkene om haar recht op bijstand te kunnen vaststellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2988
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:541
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2787