Centrale Raad van Beroep, 28-02-2013 / 11-2259 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043
Datum28-02-2013
InhoudsindicatieToekenning ontslagvergoeding. Verstoring van de arbeidsrelatie. De directeur heeft een overwegend aandeel gehad in het voortbestaan van de impasse. De directeur heeft appellante volledig onverwacht geconfronteerd met hetgeen volgens hem op 6 mei 2009 is voorgevallen. Daarin heeft de directeur direct fors ingezet door de handelwijze van appellante niet integer te noemen en de reactie van appellante meteen voor onjuist te houden. Het aandeel van de directeur op de impasse wordt geschat op 75%. Anders dan de rechtbank, is de Raad van oordeel dat er geen aanleiding was om appellante op 19 mei 2009 heen te zenden. Vernietiging uitspraak. De Raad zal zelf in de zaak voorzien door appellante een vergoeding toe te kennen. De ontslagvergoeding moet worden berekend door de vier dienstjaren gedeeld door 2 te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag ten tijde van het ontslag en daarop de factor van 0,75 toe te passen.
Recht.nl artikel Formule voor ontslagvergoeding ambtenaren (04-03-2013)
Bij het ontslag van ambtenaren kan de kantonrechtersformule niet worden gebruikt om een extra vergoeding te berekenen, omdat ambtenaren in de regel een hogere uitkering krijgen bij ontslag dan werknemers in het bedrijfsleven. In twee uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep een berekening vastgesteld waarmee ambtenaren wťl een extra vergoeding kan worden toegekend bij verstoorde arbeidsverhoudingen.
> Formule voor ontslagvergoeding ambtenaren (Binnenlands Bestuur)
> Ontslagformule voor ambtenaren (Maarten van Gelderen, Ontslag.nl)
> Ambtenaren krijgen eigen formule voor berekening extra ontslagvergoeding (Rechtspraak.nl)
> Ontslag wegens verstoorde verhouding ambtenaar en ontslagvergoeding (Fleur Costa BaiŰa, Wieringa Advocaten)
> Hoogste bestuursrechter stelt eigen formule ontslagvergoeding vast (Henk Hoving, Dirkzwager)
> De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule (Eylard van Fenema en Itse Gerrits, Kennedy Van der Laan)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/2259 AW
NJB 2013, 576
CRvB-formule voor berekening ontslagvergoeding ambtenaar.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/2259 AW
TAR 2013, 71
Ontslag op andere gronden; formule voor vaststelling hoogte ontslaguitkering in geval van overwegend aandeel werkgever; heenzending is met besluit gelijk te stellen handeling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/2259 AW (met noot)
P. Kruit
ęJINĽ 2013/64
Ontslag ambtenaren, Ontslagformule, Vergoeding, ARAR
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/2259 AW (met noot)
R. van Arkel
AB 2013/230
Als een ambtenaar op andere gronden wordt ontslagen, moet een eventuele aanvullende ontslagvergoeding op basis van een vaste formule worden berekend.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:198 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:216 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1549 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2606 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2262
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1198
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:56
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2660
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2526
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4470
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2302
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1501
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:3071
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3423
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:779
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2857
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2745
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2699
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1565
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1162
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:9547
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5342
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8987
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4337
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:135
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1315
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3976
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2255
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2178
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1738
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1027
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:868
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:733
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:101
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:6225
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:10001
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:8435
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7292
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4317
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3720
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2588
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1582
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1389
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:190
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA0203
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1050