Centrale Raad van Beroep, 21-02-2013 / 12/360 AW, 12/361 AW, 12/362 AW, 12/363 AW, 12/364 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ2588
Datum21-02-2013
InhoudsindicatieReorganisatie. Hertoetsen van functie. Afwijzing verzoeken om functieonderhoud. Met de rechtbank wordt geconcludeerd dat de werkzaamheden van appellanten zoals die in de taakomschrijving zijn vermeld wel in de functietypering van Technisch Medewerker B/BOA zijn onder te brengen en daar niet wezenlijk van verschillen. Appellanten zijn er (...) ook niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de feitelijk opgedragen werkzaamheden gedurende langere tijd wezenlijk afweken van de functiebeschrijving.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL6876 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2198 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2880 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2589 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5104 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1432 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2664
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:291
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4163
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3623
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1102
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4161
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3810
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1730
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1552
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1551
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2364
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4169
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4164
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3721
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3446
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1105
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:837