Centrale Raad van Beroep, 06-03-2013 / 11-5155 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ3475
Datum06-03-2013
InhoudsindicatieWeigering ZW-uitkering. Uit de gedingstukken kan niet worden afgeleid dat voorafgaand aan de datum in geding, 29 november 2006, sprake is geweest van een dienstverband met een andere werkgever. Appellant is vanaf medio 2003 bij Arvin werkzaam gebleven als allround operator. Geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1941 ★★