Centrale Raad van Beroep, 07-03-2013 / 11-3517 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ3512
Datum07-03-2013
Inhoudsindicatie1) Strafontslag. Appellante heeft zich niet gedragen als een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort te doen. Plichtsverzuim. Appellante heeft gehandeld in strijd met de aan haar als gerechtelijk ambtenaar te stellen eisen van integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid en heeft daardoor het in haar te stellen vertrouwen in ernstige mate geschonden en aldus aan het eigen aanzien en aan dat van de rechtbank grote schade toegebracht. Strafontslag niet onredelijk. 2) Ontzegging toegang werkplek en schorsing. Voldoende grond. Sprake van een concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-03-2013, 11/3517 AW
ABKort 2013/119
Zeer ernstig plichtsverzuim.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-03-2013, 11/3517 AW
TAR 2013, 121
Disciplinair ontslag van een medewerker van de rechtbank.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8767 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:76
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:509
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3256
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4418
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1379
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:155
Gerelateerd ECLI:NL:OGAACMB:2019:32
Gerelateerd ECLI:NL:OGAACMB:2019:5
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2875
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12836
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:719
Gerelateerd ECLI:NL:OGAACMB:2018:74
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2922
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1727
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:11006