Centrale Raad van Beroep, 20-03-2013 / 11/4765 WIA + 11/4766 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ4864
Datum20-03-2013
InhoudsindicatieAppellant heeft terecht geweigerd de periode van de loonsanctie van 52 weken te verkorten. De tekortkoming in de re-integratie-inspanning was nog niet hersteld. Dat aan werkneemster een IVA-uitkering is toegekend, kan niet tot de conclusie leiden dat betrokkene een deugdelijke grond had om geen re-integratie-inspanningen in het tweede spoor te starten.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN8780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU1311
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1940 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:940
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU1311
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:772
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:546