Centrale Raad van Beroep, 05-04-2013 / 11/6454 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ6628
Datum05-04-2013
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Geen recht op WIA-uitkering, omdat na onderzoek was gebleken dat appellant bij aanvang van zijn dienstverband al volledig arbeidsongeschikt was. Volgens vaste rechtspraak is voor de toepassing van artikel 30, eerste lid, aanhef en onder a, van de WAO, vereist dat de omstandigheden van het geval voldoende en ondubbelzinnige indicaties geven voor het bestaan van een reŽle en volledige arbeidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering. Hierbij geldt dat het enkele feit dat voor of bij aanvang van de verzekering klachten of beperkingen bestaan, niet toereikend is voor het aannemen van arbeidsongeschiktheid. Onvoldoende zorgvuldig onderzoek door het Uwv. Motiveringsgebrek. De Raad draagt het Uwv op het gebrek te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AX4595 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2844 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA4844 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1883
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1193
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:237
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:590
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4210
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4576