Centrale Raad van Beroep, 25-04-2013 / 12/5715 AW + 12/5716 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ8767
Datum25-04-2013
Inhoudsindicatie1) Schorsing. Alleen al de bij het college gerezen vragen over een kasopname van 7.000,- voor het rondbrengen van een afvalkalender bood voldoende grondslag voor de getroffen ordemaatregel. 2) Functiebeschrijving. In 2003 geen bezwaar ingediend. Bezwaar in 2011 is te laat ingediend. 3) Inhouding/staking (doorbetaling) bezoldiging. Appellant was arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft het werk niet hervat. 4) Strafontslag. Ervan uitgaande dat appellant geschikt was te achten voor de aan hem opgedragen werkzaamheden is het in strijd met de dienstopdrachten en de sommaties, en in weerwil van de stopzetting van de bezoldiging en de uitdrukkelijke waarschuwing voor strafontslag volharden in het niet hervatten van zijn werkzaamheden aan te merken als ernstig plichtsverzuim. Het moet appellant duidelijk zijn geweest dat hij zijn werkzaamheden diende te hervatten. De opgelegde maatregel van ongevraagd ontslag is niet onevenredig te achten aan de aard en de ernst van het vastgestelde plichtsverzuim.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-04-2013, 12/5715 AW, 12/5716 AW
TAR 2013, 165
Schorsing in het belang van de dienst; inhouding/staking (doorbetaling) bezoldiging wegens niet meewerken aan re-integratie; strafontslag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ3512 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO3764 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1733 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:5002
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:954
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6746
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6745