Centrale Raad van Beroep, 01-05-2013 / 11/5642 WWB + 11/5644 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ9428
Datum01-05-2013
InhoudsindicatieHerziening en (mede)terugvordering. Periode 1. Appellanten waren gehuwd. Toetsingcriterium duurzaam gescheiden leven. Periode 2. Toetsingscriterium gezamenlijke huishouding. De onderzoeksbevindingen bieden een toereikende grondslag voor het oordeel dat over periode 1 niet kan worden gesproken van duurzaam gescheiden levende echtgenoten en dat gedurende periode 2 sprake was van de situatie waarin appellanten hun hoofdverblijf hadden in dezelfde woning. De beroepsgronden gericht tegen de gebruikmaking van bepaalde getuigenverklaringen treft geen doel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★