Centrale Raad van Beroep, 01-05-2013 / 11/5213 AWBZ-T + 11/5214 AWBZ-T + 12/1799 AWBZ-T + 12/1800 AWBZ-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ9635
Datum01-05-2013
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Vaststelling van de pgbs over 2009. Terugvorderingen over 2009 en 2010. Appellanten hebben geen declaraties als bedoeld in artikel 2.6.9, eerste lid, aanhef en onder c, van de Regeling subsidies AWBZ overgelegd. Daarom is het Zorgkantoor op grond van artikel 4:46 van de Awb bevoegd de pgbs over 2009 lager vast te stellen dan de bij de verlening bepaalde bedragen. Daarbij zal een afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van handhaving van de niet nagekomen verplichting en de gevolgen van de verlaging voor de ontvanger, waarbij tevens de ernst van de tekortkoming en de mate waarin deze aan de ontvanger kan worden verweten van belang is (Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3 p. 74). Geen sprake van een evenredige belangenafweging als bedoeld in artikel 3:4 van de Awb. De Raad draagt het Zorgkantoor op de gebreken in de besluiten van 13 maart 2012 te herstellen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 01-05-2013, 11/5213 AWBZ-T + 11/5214 AWBZ-T + 12/1799 AWBZ-T + 12/1800 AWBZ-T (met noot)
W. den Ouden
AB 2013/255
Niet voldaan aan verantwoordingsplicht. Subsidievaststelling op nihil is niet evenredig. Mate waarin tekortkoming verwijtbaar is, is relevant voor de belangenafweging.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC4315 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN9775 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6390
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:187 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4035 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2653 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:335 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3330 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3063 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3319 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3273
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2074
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2383
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3733
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2413
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3350
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2230
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:968
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:681
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3496
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2794
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2789
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3961
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:406
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1322
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:1687
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4397
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3395
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2975
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1069
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4967
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2998
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3972
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3970
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3841
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3788
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3762
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1860
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1570
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1569
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1339
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:278
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:270
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:137
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:134
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:76
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:21
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:20
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3892
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3883
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3680
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3662
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3349
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3197
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2952
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2893
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2889
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2885
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2786
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2600
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2534
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2472
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2353
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2352
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2130
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2104
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2102
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2032
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1594
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1558
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1524
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1393
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1311
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1013
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:832
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:497
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:420
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:340
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:325
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:160
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:82
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:72
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:71
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:56
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:11219
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:10622
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:6378
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1796
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4185
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4073
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4072
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4059
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3944
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3938
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3926
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3905
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3897
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3870
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3447
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3437
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3408
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3170
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3094
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3064
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3049
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2901
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2897
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2796
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2795
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2790
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2775
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2690
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2177
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2075
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1689
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1143
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:918
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:264
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:231
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:228
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3980
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1228
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:5157
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3184
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1022
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:715
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2691
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:5350
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:6045
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3725
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:7380
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4639
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4320
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3139
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2933
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2694
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2693
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2679
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2044
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:295
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:241
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3332
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2661
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2283