Centrale Raad van Beroep, 23-04-2013 / 11/5032 WWB + 11/5073 WWB + 11/5925 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:CA0086
Datum23-04-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. diverse periodes. Verzwegen inkomsten. Niet tijdig overleggen van gevraagde bankafschriften. Verzwegen bankrekeningen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 23-04-2013, 11/5032 WWB + 11/5073 WWB + 11/5925 WWB
USZ 2013/199
Het vaststaande gegeven dat op een op naam van betrokkene staande bankrekening het salaris van de zoon werd overgemaakt, waarvan zijn vaste lasten werden betaald, rechtvaardigt een uitzondering op het uitgangspunt dat onder Ďbeschikkení reeds moet worden verstaan de Ďmogelijkheidí om het tegoed op de rekening aan te wenden voor het eigen levensonderhoud.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU9167 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT6097 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:719 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2611 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2348 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3190 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2398
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2004
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4952
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:416
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:633
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3341
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1938
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:784
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:199
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3977
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1387
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2564
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1212
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3536
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2816
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2733
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2402
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1916
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1602
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1381
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1206
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1076
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:24
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4123
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3631
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3174
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2584
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2084
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1992
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1201
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1174
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:548
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3793
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3687
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4950
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2985
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3560
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1699
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:14