Centrale Raad van Beroep, 23-05-2013 / 11-3744 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:CA1050
Datum23-05-2013
InhoudsindicatieOntslag op andere gronden. Gelet op het zich herhalende patroon van problemen in de samenwerking met leidinggevenden en coördinatoren en op het feit dat aan appellant meerdere keren ook schriftelijk is meegedeeld op welke wijze hij zijn communicatie diende te verbeteren, waarna verbetering is uitgebleven, heeft de minister zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat sprake was van een verstoorde werkverhouding en dat er geen uitzicht meer bestond op een vruchtbare verdere samenwerking. De minister was dan ook bevoegd om appellant ontslag op andere gronden te verlenen. De minister heeft een overwegend aandeel gehad in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde werkrelatie. Dit aandeel wordt vastgesteld op 80 tot 100%. Berekenmethode ontslagvergoeding. Appellant is met het toegekende bedrag van 25.000,- bruto niet tekort gedaan.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 23-05-2013, 11/3744 AW
ABKort 2013/226
Ontslagvergoeding, aandeel bestuursorgaan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★