Centrale Raad van Beroep, 23-05-2013 / 12-2265 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:CA1212
Datum23-05-2013
InhoudsindicatieTer zitting van de Raad heeft Gedeputeerde Staten van Groningen (hierna: appellant) de grond dat hij bevoegd was om betrokkene te ontslaan wegens ongeschiktheid anders dan wegens ziekte ingetrokken. Tussen partijen is niet in geschil dat betrokkene op 1 juli 2007 arbeidsgeschikt was en dat er toen een impasse was waarbij geen uitzicht meer bestond op een vruchtbare samenwerking. Dit betekent dat appellant bevoegd was om betrokkene ontslag op andere gronden te verlenen. Appellant heeft ter zitting te kennen gegeven aan betrokkene de bij deze ontslaggrond behorende voorzieningen te zullen toekennen die zijn beschreven in de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (Regeling) zoals die gold te tijde van de ontslagdatum. Ook aan het voortbestaan van de impasse heeft appellant in overwegende mate bijgedragen. Zoals het UWV heeft vastgesteld waren de re-integratie-inspanningen van appellant gedurende de gehele periode onvoldoende.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044 ★★★★★