Centrale Raad van Beroep, 30-05-2013 / 11/5636 AW + 12/1387 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:CA1835
Datum30-05-2013
InhoudsindicatieOntslag. Er was sprake van zodanige onverenigbaarheid van karakters, dat een ontslag op andere gronden gerechtvaardigd was. Daarbij acht de Raad van belang dat appellant en de leidinggevende zich geruime tijd tegemoetkomend jegens betrokkene hebben opgesteld en de nodige inspanningen hebben verricht om tot herstel van de verhoudingen te komen. Daar tegenover heeft betrokkene zich steeds scherper opgesteld tegenover de leidinggevende, culminerend in het gesprek van 10 september 2008 waarin betrokkene feitelijk het vertrouwen in de leidinggevende opzegde; een stellingname waarvan betrokkene ook niet meer is teruggekomen. Van een overwegend aandeel van appellant is geen sprake geweest. De Raad ziet ook geen andere omstandigheden die meebrengen dat toekenning van een zogenoemde plus redelijk is.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-05-2013
TAR 2014/5
Ontslag op andere gronden; onderzoek naar ongeschiktheid wegens ziekte; samenloop van ontslaggronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC1746 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1548 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2177 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2730 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1838
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:889
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3615
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2440
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:660
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2189
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1655
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:2952
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2968
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5797
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:6517
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3793
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:400
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:748
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3626
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2588