Centrale Raad van Beroep, 04-06-2013 / 10/6719 WWB + 12/2821 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:CA2136
Datum04-06-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Het duidt er niet op dat appellanten in bijstandbehoevende omstandigheden verkeerden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 04-06-2013, 10/6719 WWB + 12/2821 WWB
USZ 2013/226
Betrokkenen hebben niet aannemelijk gemaakt dat, indien betrokkene wel aan haar inlichtingenverplichting zou hebben voldaan, aan hen bijstand naar de norm voor gehuwden voor de kosten van levensonderhoud zou zijn verstrekt op basis van het Bbz 2004. Gelet op de geheel andere systematiek van de verlening van bijstand op grond van de WWB en de verlening van bijstand op grond van het Bbz 2004 is een reconstructie achteraf van eventuele aanspraken op een Bbz-uitkering ook niet goed mogelijk.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-06-2013 (met noot)
J.L. Verbeek, L.M. Koenraad
AB 2015/79
De bestuursrechter acht zich in dit geval niet gebonden aan de inhoud van het vonnis van de strafrechter.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-10-2014 (met noot)
C.B. Modderman
AB 2015/86
Cautieplicht is niet geschonden en er is geen sprake van reformatio in peius.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★