Centrale Raad van Beroep, 18-06-2013 / 11/7180 WWB + 11/7181 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:CA3509
Datum18-06-2013
InhoudsindicatieIntrekking en (mede)terugvordering bijstandsuitkering. Periode 1) De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college in periode 1 een onjuiste maatstaf heeft aangelegd en had moeten beoordelen of appellante duurzaam gescheiden leefde van appellant en om die reden als ongehuwd in de zin van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van de WWB diende te worden aangemerkt. Geen sprake van duurzaam gescheiden leven? Periode 2) Gezamenlijke huishouding. Getuigenverklaringen. Voldoende feitelijke en concrete grondslag. Schending inlichtingenverplichting. Appellanten hebben voorts geen objectieve gegevens naar voren gebracht aan de hand waarvan moet worden vastgesteld dat de getuigenverklaringen niet juist kunnen zijn. Geen bijzondere omstandigheden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★