Centrale Raad van Beroep, 08-04-2014 / 13-2913 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1133
Datum08-04-2014
InhoudsindicatieHerziening AOW-pensioen. Gezamenlijke huishouding. 1)ontvankelijkheid bezwaar. Geen omstandigheden die de overschrijding van de bezwaartermijn verontschuldigen. 2) Verzoek om terug te komen van het besluit van 25 juni 2009. Ten aanzien van de overgelegde stukken is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden aangezien het hier gegevens betreft die appellant reeds in het kader van de herziening van het recht op AOW-pensioen per 1 juli 2009 en de daarover gevoerde procedure, door een derde, had kunnen laten aanleveren.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★