Centrale Raad van Beroep, 16-01-2014 / 13-984 AW-G


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1198
Datum16-01-2014
InhoudsindicatieDeze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2014:1181 en komt in de plaats van ECLI:NL:CRVB:2014:56. Besluit 1: Ontslag. De verhoudingen zijn blijvend verstoord. Besluit 2: Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. Het bezwaarschrift voldeed niet aan de in artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gestelde eis, dat het bezwaarschrift ten minste de gronden van het bezwaar bevat.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7006 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1181
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:56
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1181
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:56