Centrale Raad van Beroep, 16-04-2014 / 12-3709 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1268
Datum16-04-2014
InhoudsindicatieWeigering loonschade te vergoeden ten gevolge van het niet opleggen van een loonsanctie aan de werkgever. Niet gebleken van loonschade. Het aan betrokkene toekomende bedrag aan wettelijke rente in verband met te late betaling WIA-uitkering is niet juist berekend.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-04-2014
RSV 2014/165
Beleidslijn Uwv bij schadeberekening na uitblijven loonsanctie; berekening wettelijke rente bij nabetaling WIA-uitkering
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1958 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP2317 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX4618 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2910 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1905 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC4478 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:298 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4248 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:295
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:498
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:6758
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:392
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:4774
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:8971
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4875
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4427