Centrale Raad van Beroep, 18-04-2014 / 13-336 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1327
Datum18-04-2014
InhoudsindicatieEen nader gestelde diagnose, die is gebaseerd op reeds eerder bekende medische onderzoeksgegevens, dient evenwel niet als nieuw feit of veranderde omstandigheid te worden aangemerkt. Bovendien kan uit de brief van dr. Hoogvliet niet worden afgeleid dat deze betrekking heeft op de medische situatie van appellante op 5 februari 2008, de datum in geding. De rechtbank heeft het beroep tegen het bestreden besluit terecht ongegrond verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB8684 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1711
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1994
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3366