Centrale Raad van Beroep, 22-02-2014 / 12-5419 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1457
Datum22-02-2014
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Geen sprake van duurzaam gescheiden leven. Schending inlichtingenverplichting. Niet aannemelijk gemaakt dat het inkomen van de echtgenoot de toepasselijke bijstandsnorm niet te boven ging.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★