Centrale Raad van Beroep, 22-01-2014 / 12-5885 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:147
Datum22-01-2014
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering ZW-uitkering. Op grond van de bevindingen uit het fraudeonderzoek van het Uwv is voldoende aannemelijk geworden dat er in de periode voorafgaand aan de ziekmelding van appellante geen sprake is geweest van een dienstbetrekking met [naam uitzendbureau] maar van een gefingeerd dienstverband. Dit onderzoek is voldoende zorgvuldig verricht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BN0957 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1678
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:3230
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3320
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3856
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2015:7472
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3377
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1348