Centrale Raad van Beroep, 21-05-2014 / 11-1682 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1757
Datum21-05-2014
InhoudsindicatieDe wijziging in arbeidsduur is met ingang van 1 juni 2008 een weloverwogen, gezamenlijke keuze van werkneemster en werkgeefster geweest. Appellant heeft zich met juistheid op het standpunt gesteld dat de bedongen arbeid is gewijzigd, dat ten gevolge daarvan met ingang van 8 april 2009 een nieuwe periode van verplichte loondoorbetaling, als bedoeld in artikel 7:629 van het BW is ontstaan en dat de daaruit ontvangen inkomsten in mindering moeten worden gebracht op de uitkering van werkneemster. Het hoger beroep slaagt. De aangevallen uitspraak komt voor vernietiging in aanmerking en het beroep zal alsnog ongegrond worden verklaard.
Recht.nl artikelZieke werknemer: passende arbeid vs. bedongen arbeid (05-08-2014)
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat indien het aanpassen van de arbeidsduur na twee jaar ziekte als gevolg van de re-integratie een weloverwogen en gezamenlijke keuze is van de werknemer en de werkgever, een nieuwe loondoorbetalingsplicht voor de werkgever ontstaat. De aanpassing van de arbeidsduur brengt dan namelijk met zich mee dat de passende arbeid de bedongen arbeid wordt, omdat elke formele wijziging in de omvang van de arbeid als wijziging van de bedongen arbeid moet worden beschouwd.
> Zieke werknemer: passende arbeid vs. bedongen arbeid (Fleur van Assendelft de Coningh, CMS)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-05-2014
NJB 2014/1149
Wijziging bedongen arbeid. Loondoorbetalingsverplichting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-05-2014 (met noot)
P.S. Fluit
USZ 2014/222
Verrekening WGA-uitkering in geval van Amber, Wijziging van de bedongen arbeid, Loondoorbetalingsverplichting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-05-2014 (met noot)
M.J.A.C. Driessen
TRA 2014/69
Passende arbeid, bedongen arbeid? De Centrale Raad spreekt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-05-2014
RSV 2014/166
Bedongen arbeid —wijziging arbeidsduur — bestendig gedrag — nieuwe periode verplichte loondoorbetaling
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:880 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:58 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:286
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:284
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4949
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:10636
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4968
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:7002
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:1297
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:8361