Centrale Raad van Beroep, 22-05-2014 / 13-5266 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1850
Datum22-05-2014
Inhoudsindicatie1) Inhouding loonbelasting dwangsom. Belastingrechter bevoegd. Terecht doorzending bezwaarschrift. 2)Beroep tegen brief van 6 juli 2012 niet- ontvankelijk. Sprake van een procedurebeslissing die ingevolge artikel 6:3 van de Awb niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. 3) Bezwaar tegen het (nog) niet betalen van proceskosten terecht niet-ontvankelijk verklaard. Executoriale titel. Afdwingen betaling van de proceskosten slecht langs civielrechterlijke weg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 22-05-2014
USZ 2014/245
Inhouding loonbelasting dwangsom, Belastingrechter bevoegd, Doorzending bezwaarschrift, Procedurebeslissing ingevolge art. 6:3 Awb niet vatbaar voor bezwaar en beroep, Bezwaar tegen niet betalen proceskosten niet-ontvankelijk, Verplichting tot betaling proceskosten vloeit rechtstreeks voort uit de uitspraak, Executoriale titel, Afdwinging betaling proceskosten langs civielrechtelijke weg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 22-05-2014
JB 2014/162
Inhouding loonbelasting dwangsom. Belastingrechter bevoegd. Doorzending bezwaarschrift. Procedurebeslissing ingevolge art. 6:3 Awb niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Bezwaar tegen niet betalen proceskosten niet-ontvankelijk. Verplichting tot betaling proceskosten vloeit rechtstreeks voort uit de uitspraak. Executoriale titel. Afdwinging betaling proceskosten langs civielrechtelijke weg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 22-05-2014
TAR 2014/137
Inhouding loonbelasting; doorzending bezwaarschrift
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5996 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2370 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:837
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:836
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3617
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:4332