Centrale Raad van Beroep, 05-06-2014 / 13-227 WUBO-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1910
Datum05-06-2014
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Afwijzing herzieningsverzoek. Beleid inzake omzetting van aanspraken van Wuv naar Wubo. Appellant heeft te kennen gegeven dat hij direct nadat hij met dit beleid bekend was geworden, zijn verzoek heeft ingediend. Het bekend worden met het beleid door appellant is als een nieuw feit te beschouwen, op grond waarvan alsnog een volledige beoordeling, aan de hand van de overigens gehanteerde beleidscriteria, van het verzoek om terugwerkende kracht was aangewezen. Nu is nagelaten die volledige beoordeling uit te voeren, vertoont het bestreden besluit een gebrek. De Raad ziet aanleiding verweerder op te dragen dit gebrek te herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:245
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2842
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:243
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:41