Centrale Raad van Beroep, 27-05-2014 / 13-27 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1973
Datum27-05-2014
InhoudsindicatieHet bestreden besluit is onvoldoende gemotiveerd met betrekking tot de periode van 1 februari 2007 tot 14 november 2007. Niet is komen vast te staan dat H en appellant in die periode niet duurzaam gescheiden leefden, zodat het bestuur niet bevoegd was de kosten van de over die periode aan H verleende bijstand mede van appellant terug te vorderen. Vernietiging besluit. Aangezien de bestuurlijke lus zich niet verdraagt met het rechtsmiddel van beroep in cassatie, dat openstaat tegen de toepassing door de Raad van het begrip duurzaam gescheiden leven, zal het bestuur worden opgedragen om een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Dat besluit betreft nog uitsluitend de uitwerking van de nader vast te stellen terugvordering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-05-2014
RSV 2014/224
Bestuurlijke lus beroep in cassatie begrip duurzaam gescheiden leven medeterugvordering
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:27
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:27
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1460