Centrale Raad van Beroep, 28-01-2014 / 12-6034 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:198
Datum28-01-2014
InhoudsindicatieOntslag op andere gronden. Er is sprake van een zodanig conflict, dat in redelijkheid niet anders meer kon worden geconcludeerd dan dat voortzetting van het dienstverband onmogelijk was geworden. Geen sprake van een overwegend aandeel van het bestuursorgaan. Met het bedrag ineens dat aan appellant boven de minimumregeling is toegekend, is hij niet tekort gedaan. Getuigenverhoor is niet bedoeld om een getuige publiekelijk op zijn gedrag aan te spreken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-01-2014
TAR 2014/107
Ontslag op andere gronden
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-01-2014 (met noot)
Y.E. Schuurmans
AB 2014/455
Ontslag ambtenaar. Oproepen weigerachtige getuige, verzoek afgewezen. Gebruik van processuele bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor deze is gegeven; misbruik van procesrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7006 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1549 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1382 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:514 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2787
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4837
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:975
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:30
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:891
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4930
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2526
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:841
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3615
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2447
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2368
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:213
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:4846
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2728
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2500
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2181
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:779
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:8288
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2057
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1436
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:513
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:197
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4295
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5797
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9072
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3804
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2990
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2959
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2203
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1157
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:8702
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7533
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4337
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4121
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:137
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2255