Centrale Raad van Beroep, 04-06-2014 / 13-3248 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2011
Datum04-06-2014
InhoudsindicatieOpschorting betaling, intrekking en terugvordering WIA-uitkering. De Raad is met de rechtbank van oordeel dat de beschikbare gegevens voldoende reden voor twijfel geven aan de stelling van het Uwv dat de toekenning en het voortzetten van de WAO-uitkering tot 1 augustus 2011 het gevolg is geweest van onjuiste of onvolledige informatieverschaffing in de zin van simulatie door betrokkene. Intrekking van de uitkering met terugwerkende kracht over de periode van 25 april 1997 tot 1 augustus 2011 is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 04-06-2014
RSV 2014/198
Opschorting betaling, intrekking en terugvordering WIA-uitkering Ś reden voor twijfel Ś simulatie Ś terugwerkende kracht Ś rechtszekerheidsbeginsel
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU6128 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1295 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2844 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3415
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1194
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:871
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:708
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4455
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1818
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:5789
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12437
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3923
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2342
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:217
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1982
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2029
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1497
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:549
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:382
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:36
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4825
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4772
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4453
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4446
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4429
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4428
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4351
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4174
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4135
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4120
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3638
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3556
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3477
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3476
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2826