Centrale Raad van Beroep, 26-06-2014 / 13-2682 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2198
Datum26-06-2014
Inhoudsindicatie1) Nieuw functiegebouw. Afwijzing aanvraag om functieonderhoud. Uitgaande van de juistheid van de in de taakinventarisatie opgenomen werkzaamheden bestaat er voorts geen grond voor het oordeel dat de rechtbank in verdergaande mate dan zij heeft gedaan had moeten oordelen dat appellants feitelijk opgedragen werkzaamheden wezenlijk afwijken van de voor hem geldende functiebeschrijving. 2) Bij het nadere besluit heeft de korpschef besluit 1 herroepen en terecht functietypering van [C.] op appellant van toepassing verklaard. De korpschef heeft met besluit 2 een juiste uitvoering gegeven aan de aangevallen uitspraak.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2588 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4168
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4165
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4163
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4169
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4167
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4164
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4162
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3832
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3446