Centrale Raad van Beroep, 26-06-2014 / 11-6261 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2302
Datum26-06-2014
InhoudsindicatieToekenning extra uitkering van 10% tot het bereiken van de 65 jarige leeftijd, en een bijkomende ontslagvergoeding van één maand per dienstjaar. Geconcludeerd wordt dat appellante geen aanspraak kan doen gelden op een hogere ontslagvergoeding dan haar is toegekend. Uit een en ander volgt dat buiten bespreking kan blijven hoe groot het aandeel van beide partijen is geweest.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-06-2014
TAR 2014/162
Ontslag op andere gronden; ontslagregeling
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7006 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5489