Centrale Raad van Beroep, 17-07-2014 / 12-6859 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2418
Datum17-07-2014
Inhoudsindicatie1) Ontheffing uit eigen functie. De rechtbank heeft ten onrechte na vernietiging van het bestreden besluit de rechtsgevolgen in stand gelaten. Er was niet enkel een formele omissie, maar er was sprake van een materieel gebrek. 2) Ontslag op andere gronden. Geen passende oplossing voorhanden. Gebeurtenissen uit het verleden zoals het, naar door appellant is onderkend, door zijn eigen toedoen mislukken van diverse pogingen om een detachering van de grond te krijgen, wijzen er niet op dat appellant gemakkelijk naar ander dan het eigen werk was te geleiden. Appellant is niet tekort gedaan met de bij het ontslag getroffen financiŽle regeling.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 17-07-2014
TAR 2014/164
Ontheffing en ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★