Centrale Raad van Beroep, 04-07-2014 / 12-4582 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2427
Datum04-07-2014
InhoudsindicatieHerziening tweevoudige kinderbijslag in een recht op enkelvoudige kinderbijslag. De Svb heeft met de rapporten van de sociaal attaché aannemelijk gemaakt dat het kind bij haar moeder woonde, waardoor er geen recht bestond op tweevoudige kinderbijslag.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★