Centrale Raad van Beroep, 16-07-2014 / 12-4328 WMO


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2444
Datum16-07-2014
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om toegelaten te worden tot de maatschappelijke opvang als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wmo. Appellant heeft niet aan de hand van concrete en verifieerbare gegevens aannemelijk gemaakt dat hij het nabetaalde bedrag in de maand oktober 2011 van 2000,- niet heeft kunnen aanwenden voor het zich op eigen kracht handhaven in de samenleving, door hiermee zelf in de opvangkosten (de huur van zijn woning) te voorzien. De Raad is van oordeel dat onder die omstandigheden niet gezegd kan worden dat de weigering van de toelating tot de maatschappelijke opvang in de door appellant gewenste vorm geen blijk geeft van een fair balance tussen de publieke belangen die betrokken zijn bij de weigering van die toegang en de particuliere belangen van appellant om wel toegelaten te worden. Er bestond daarom ten tijde hier in geding geen noodzaak tot verdergaande opvang.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-07-2014
NJB 2014/1541
De in de uitspraak van de Raad 4 juni 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1995, uiteengezette bevoegdheidsverdeling ter zake van de opvang van vreemdelingen geldt voor aanvragen om maatschappelijke opvang die gedaan zijn na 24 februari 2014, omdat de nieuwe verdeling toen voldoende vaste vorm had aangenomen en aanvragers daarmee voor die tijd niet bekend konden zijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-07-2014
RSV 2014/230
Afwijzing aanvraag om toegelaten te worden tot de maatschappelijke opvang
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-07-2014 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
AB 2014/408
Wmo. Verdere uitwerking van de nuancering van de rechtspraak inzake maatschappelijke opvang van niet-rechthebbende vreemdelingen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM0956 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1995 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:722 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:2099 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:86 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6239 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4475 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:830 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:765 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2004
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1023
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4093
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3195
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:443
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1886
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1772
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1771
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1746
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1474
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1438
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1419
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1230
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1153
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1025
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1016
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3744
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3659
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3658
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3657
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3656
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3655
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3654
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3017
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3016
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3015
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3014
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2660
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2800