Centrale Raad van Beroep, 28-01-2014 / 13-4087 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:257
Datum28-01-2014
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Niet voldaan aan de medewerkingsplicht. Gevraagde gegevens niet verstrekt. Geen gehoor gegeven aan oproep. Het college heeft de door appellant gestelde omstandigheid dat hij vanwege een conflict in de relationele sfeer tijdelijk zijn huis niet in kon en zijn post niet kon lezen, terecht aangemerkt als een omstandigheid die voor zijn risico komt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-01-2014
ABKort 2014/55
Awb art. 3: 41
Bekendmaking besluit
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7888 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2304 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1690 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2797
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3518
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3471
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:9288