Centrale Raad van Beroep, 31-07-2014 / 12-6774 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2588
Datum31-07-2014
InhoudsindicatieDiverse besluiten: de afwijzing van de wens om gedetacheerd te worden, bijzonder verlof met behoud van bezoldiging zonder opbouw verlof, het voornemen tot ontslag wegens onvoldoende functioneren, de opdracht tot inleveren laptop en mobiele telefoon, het opleggen van een maatregel in de vorm van mindering van salaris, ontslag wegen verstoorde verhoudingen. Het aandeel van het college wordt geschat op 75%, schadevergoeding, re-integratiebudget.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★