Centrale Raad van Beroep, 01-08-2014 / 12-6842 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2607
Datum01-08-2014
InhoudsindicatieInkomsten uit arbeid. Terugvordering WAO-uitkering. Boete. Appellant is voorafgaand aan het verhoor niet meegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden. De verklaring van appellant mag niet niet worden gebruikt voor de onderbouwing van de bij het bestreden besluit gehandhaafde bestraffende sanctie.
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-08-2014 (met noot)
R. Stijnen
AB 2014/321
Boeteoplegging na strafrechtelijk sepot. Eerlijk proces. Zwijgrecht bij boeteonderzoek. Ontbreken cautie maakt verklaring onbruikbaar voor boeteoplegging.
TijdschriftartikelZwijgrecht bij bestuurlijke boete
J.H.W. Koster
JutD 2014/118
Aan de rij van uitspraken over de toepassing van strafrechtelijke principes bij bestuursrechtelijke sanctieoplegging heeft de Centrale Raad van Beroep ('CRvB') op 1 augustus 2014 een interessante nieuwe schakel toegevoegd (CRvB 1 augustus 2014, AB 2014, 321).
Het ging in dit geval om een verdenking wegens zwarte uitkeringsfraude. Het UWV had ter zake daarvan aanhankelijk aangifte gedaan bij het openbaar ministerie. Het OM had op basis van die aangifte ook strafvervolging ingesteld, maar een dag voor de geplande strafzitting heeft de officier van justitie aan de verdachte pleger van de uitkeringsfraude medegedeeld dat hij niet verder strafrechtelijk zou worden vervolgd, wegens het ontbreken van toereikend bewijs. Het UWV was kennelijk van oordeel dat ondanks het staken van de strafvervolging, toch sanctie-oplegging diende te geschieden. Daarom heeft het UWV zelf een bestuurlijke boete aan de betrokkene opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3772 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU6392 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6621 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2451 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3338 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:3582
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3288
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10369
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3213
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:10529
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4957
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:4087
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10578