Centrale Raad van Beroep, 05-08-2014 / 12-4845 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2644
Datum05-08-2014
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Niet woonachtig op het uitkeringsadres. Beroep op EVRM art. 8 faalt. De inbreuk die het college heeft gemaakt door de hantering van een van de onderzoeksmiddelen was niet onevenredig zwaar in verhouding tot het ... doel. Evenmin kan worden geoordeeld dat op enig moment een minder ingrijpend onderzoeksmiddel aan het college ter beschikking stond om de rechtmatigheid van de verleende bijstand te onderzoeken. Geen anonieme melding. Verklaringen van buren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-08-2014
USZ 2014/306
Gebruik onderzoeksresultaten, Inbreuk respect privéleven, Beroep op het arrest Hrdalo, Vermoeden van schuld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-08-2014
RSV 2014/226
Huisbezoek — art. 8 EVRM — beroep op arrest Hrdalo van EHRM slaagt niet
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU3307 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:297 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4881 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3441
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2016:6308
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3292
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:792
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:737