Centrale Raad van Beroep, 06-08-2014 / 13-5579 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2674
Datum06-08-2014
InhoudsindicatieNiet-ontvankelijkverklaring beroep. De verzending van het besluit is door het Uwv voldoende aannemelijk gemaakt en kan de ontvangst van dat besluit redelijkerwijs niet worden betwijfeld. De beroepstermijn tegen het bestreden besluit is vergaand overschreden. Er is geen aanleiding te oordelen dat niet-ontvankelijkheidverklaring op grond daarvan achterwege moet blijven, omdat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante in verzuim is geweest. Vernietiging aangevallen uitspraak.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-08-2014
ABKort 2014/294
Aanvang beroepstermijn
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-08-2014
NJB 2014/1589
De Raad leidt uit diverse omstandigheden af dat het besluit wel moet zijn ontvangen, waarmee de verzending aannemelijk is gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU7532 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3420
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5282