Centrale Raad van Beroep, 06-08-2014 / 14-545 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2675
Datum06-08-2014
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om terug te komen van besluiten. Er zijn geen nieuwe feiten en/of omstandigheden aan te wijzen die aanleiding zouden kunnen geven tot herziening van de besluiten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-08-2014
ABKort 2014/297
Rechterlijke onpartijdigheid niet geschaad
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-08-2014
AB 2014/332
Herziening. Een standpunt (over het recht) kan niet worden aangemerkt als een nieuw feit of veranderde omstandigheid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3589
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2108
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3589