Centrale Raad van Beroep, 08-08-2014 / 12-6582 WIA-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2693
Datum08-08-2014
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Het standpunt van de psychiater is inzichtelijk en consistent. De psychiater heeft het disfunctioneren van betrokkene met behulp van de DSM-IV geclassificeerd als een Stoornis in de impulsbeheersing NAO en omdat de gevolgen van die stoornis niet continu aanwezig zijn, die stoornis niet omschreven als een psychiatrisch toestandsbeeld in enge zin, maar als een ziektebeeld. Er zijn geen omstandigheden die aanleiding geven het rapport van de psychiater niet te volgen. De bezwaarverzekeringsarts is van mening dat de psychiater zichzelf nog steeds tegenspreekt en geen duidelijkheid geeft, maar deze mening wordt niet gedeeld. Het Uwv zal het gebrek in de medische grondslag van het bestreden besluit moeten herstellen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:140