Centrale Raad van Beroep, 19-08-2014 / 12-2183 WWB-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2765
Datum19-08-2014
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Het college dient nader te onderzoeken of appellant over de jaren 2009, 2010 en 2011 aanspraak kan maken op langdurigheidstoeslag. Het college zal daartoe opnieuw op het bezwaar van appellant tegen het besluit van 11 februari 2011 inzake deze jaren moeten beslissen. De Raad ziet aanleiding om het college op te dragen een nieuwe beslissing op het bezwaar van appellant tegen het besluit van 11 februari 2011 inzake de gevraagde langdurigheidstoeslag over de jaren 2009, 2010 en 2011 te nemen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-08-2014
USZ 2014/289
Tussenuitspraak, Afwijzing langdurigheidstoeslag over de jaren 2008 tot en met 2011, Overgangsrecht, Temporele werking, Detentie, Verlenging referteperiode, Geen bevoegdheid tot uitsluiting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-08-2014
RSV 2014/228
Weigering langdurigheidstoeslag over 2011 wegens detentie. Verordening 2011 in zoverre onverbindend.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT4358 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV3883
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:7454
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2966