Centrale Raad van Beroep, 26-08-2014 / 14-1747 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2884
Datum26-08-2014
InhoudsindicatieIntrekking en (mede)terugvordering bijstandsuitkering en inkomensvoorziening. Volgens vaste rechtspraak van de Raad (uitspraak van 3 november 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO2867), vormt de inhoud van inmiddels tot stand gekomen rechtspraak op zichzelf geen grond voor het doorbreken van het in rechte onaantastbaar zijn van besluiten waartegen niet in rechte is opgekomen. De enkele omstandigheid dat op het moment waarop het bestreden besluit werd genomen de rechtbankuitspraak en het uitvoeringsbesluit nog niet in rechte onaantastbaar waren geworden, doet er niet aan af dat sprake is van een nieuw gebleken feit. De rechtbank heeft daarom terecht geoordeeld dat het college het herzieningsverzoek van betrokkene van 21 februari 2013 niet met toepassing van artikel 4:6 van de Awb had mogen afwijzen. Dit betekent dat de rechtbank het bestreden besluit terecht heeft vernietigd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-08-2014
USZ 2014/318
Verzoek herziening medeterugvorderingsbesluit, Nieuw gebleken feit, Uitvoeringsbesluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 26-08-2014
RSV 2014/229
Intrekking en (mede)terugvordering bijstand als gevolg van verzwegen gezamenlijke huishouding doorbreking van het in rechte onaantastbaar zijn van het medeterugvorderingsbesluit van betrokkene als gevolg van de wijziging van het terugvorderingsbesluit van de partner
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8835
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO2867
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3841
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2624
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:5722