Centrale Raad van Beroep, 02-09-2014 / 13-6588 WWB-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2944
Datum02-09-2014
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Intrekking bijstand. Bezit onroerend goed in buitenland. Nieuwe aanvraag. Bewijs eigendomsovergang. Naar Turks recht bewijst de verkrijger na een eigendomsovergang met een tapu senedi op een bepaalde datum eigenaar van een bepaalde onroerende zaak te zijn geworden. Dit betekent, anders dan de Raad in de uitspraak uit 2010 (ECLI:NL:CRVB:2010:BO6528) heeft overwogen, dus ook dat de vervreemder naar Turks recht met een tapu senedi kan bewijzen met ingang van die datum niet langer eigenaar te zijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-09-2014
NJB 2014/1692
Eigendomsbewijs onroerende zaken naar Turks recht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-09-2014 (met noot)
H.W.M. Nacinovic
USZ 2014/329
Tussenuitspraak, Afwijzing nieuwe aanvraag, Nieuwe feiten, Overdracht van een onroerende zaak in Turkije, Bewijs, ‘Resmi senet’, ‘Tapu senedi’.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-09-2014 (met noot)
I. Sewandono
AB 2014/401
Nu het gaat om eigendomsoverdracht van een in Turkije gelegen onroerende zaak dienen hier geen hogere eisen aan het bewijs te worden gesteld dan naar Turks recht vereist zijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-09-2014 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
RSV 2015/248
Intrekking bijstand: bezit onroerend goed in Turkije. Bewijs eigendomsovergang, bewijskracht ‘tapu senedi’.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6528 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK8214 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1790
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10369
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2712
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:9216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3103
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2495
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4063
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4000