Centrale Raad van Beroep, 02-09-2014 / 13-2361 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3001
Datum02-09-2014
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Anders dan appellanten betogen, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de in het rapport van 18 juni 2012 neergelegde onderzoeksbevindingen een toereikende feitelijke grondslag bieden voor de conclusie van het college dat appellanten in de te beoordelen periode niet duurzaam gescheiden leefden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★