Centrale Raad van Beroep, 05-02-2014 / 11-4481 WAO


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:315
Datum05-02-2014
Inhoudsindicatie1) Weigering appellant in het kader van de Amber-beoordeling in aanmerking te brengen voor een uitkering ingevolge de WAO. Appellant was niet meer verzekerd. 2) Weigering terug te komen van het besluit van 29 augustus 2001. Geen sprake van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★