Centrale Raad van Beroep, 06-02-2014 / 12-3524 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:348
Datum06-02-2014
InhoudsindicatieOntslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken. Er is geen grond voor het oordeel dat de herplaatsingsinspanningen van de minister niet toereikend zijn geweest. Bij dit oordeel weegt mee dat de verplichting tot het leveren van herplaatsingsinspanningen die voortvloeit uit eisen van zorgvuldigheid niet zo ver strekt als de verplichting die is gebaseerd op rechtspositionele regelgeving.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-02-2014
TAR 2014/128
Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BL9739 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT8918
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:32