Centrale Raad van Beroep, 06-11-2014 / 12-5004 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3621
Datum06-11-2014
InhoudsindicatieOntslag wegens ongeschiktheid voor de vervulling van haar functie anders dan wegens ziekte of gebreken. Tussentijdse beŽindiging tweede verbetertraject. Zoals de Raad eerder heeft overwogen (ECLI:NL:CRVB:2012:BY1221) is een bestuursorgaan bevoegd een verbetertraject tussentijds te beŽindigen, indien het functioneren van de betrokken medewerker onverhoopt zozeer onder de maat blijft, dat de beoogde verbetering redelijkerwijs uitgesloten moet worden geacht. Zon geval is hier aan de orde. Hierbij is van betekenis dat het hier een tweede verbetertraject betreft. Geen betekenis is toegekend aan de arbeidsongeschiktheid van betrokkene in de periode voorafgaand aan het tweede verbetertraject.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-11-2014
TAR 2015/22
Ontslag wegens ongeschiktheid, anders dan wegens ziekte of gebreken
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY1221 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2177 ★★