Centrale Raad van Beroep, 13-11-2014 / 13-1084 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3720
Datum13-11-2014
InhoudsindicatieEervol ontslag, primair op de grond dat appellant ongeschikt of onbekwaam is voor de vervulling van zijn functie anders dan wegens ziekte, en subsidiair op de grond dat door een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen appellant en zijn medewerkers een onwerkbare situatie rondom zijn persoon is ontstaan. Het college heeft door zijn reactie op het gedrag van appellant wel bijgedragen aan het ontstaan en voortbestaan van de situatie die tot het ontslag van appellant heeft geleid, maar heeft hierin geen overwegend aandeel gehad. Het college heeft daarom kunnen volstaan met de aan appellant gegarandeerde reguliere uitkeringen. Geen toekenning van zogeheten 'plus'.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★