Centrale Raad van Beroep, 13-11-2014 / 13-6585 AW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3728
Datum13-11-2014
InhoudsindicatieTussenuitspraak. Functieonderhoud. Niet is in geschil dat ten tijde van het nemen van het bestreden besluit bij de politieregio nog zonder meer behoefte bestond aan het verrichten van de aan appellant feitelijk opgedragen werkzaamheden. Bovendien verricht appellant deze werkzaamheden ook nu nog. Onder deze omstandigheden heeft de korpschef niet tot weigering van het door appellant verzochte functieonderhoud kunnen besluiten. Een mogelijke voorrangspositie van appellant kan daarvoor geen beletsel zijn. Als de werkzaamheden op enig moment zouden vervallen of wijzigen, staat het de korpschef vrij om passende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door opheffing van de functie van appellant
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2254