Centrale Raad van Beroep, 20-11-2014 / 13-716 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3895
Datum20-11-2014
InhoudsindicatieStrafontslag wegens ernstig plichtsverzuim zonder opzegtermijn. Anders dan appellante betoogt, kan de opgelegde straf niet worden aangemerkt als onevenredig aan de aard en de ernst van het ... vastgestelde plichtsverzuim. Van betekenis is in dit verband dat appellante in haar functie ... een voorbeeldfunctie had ten aanzien van het naleven van de richtlijn en dat zij, zelfs nadat zij op het belang van de naleving van de richtlijn was gewezen, in strijd daarmee heeft gehandeld. De Raad laat verder zwaar wegen dat appellante geen verantwoording heeft afgelegd over de aanschaf van het schilderij en de plaats waar het zich bevindt, maar, ... in plaats daarvan daarover leugenachtige verklaringen heeft afgelegd. Daarmee heeft appellante gehandeld in strijd met de eisen van integriteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Daardoor heeft zij het in haar te stellen vertrouwen in ernstige mate geschonden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-11-2014
TAR 2015/27
Disciplinair ontslag
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY1276 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3687 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3238
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2136
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1838
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4947
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1285
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:268
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:5126
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:7926
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2019:738
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2914
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:55
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:327
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:12836
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3706
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:517
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:8341
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4419
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2397
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1987
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1869
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1868